Reactie PO-Raad op stakingsoproep onderwijsvakbonden

De onderwijsvakbonden hebben opgeroepen tot een landelijke staking op 6 maart. Op 6, 7 en 8 maart wordt het wetsvoorstel Passend onderwijs in de Tweede Kamer behandeld. Met de staking accentueren de bonden dat zorg voor kind en kwaliteit zich niet verhoudt met een bezuiniging van 300 miljoen op Passend onderwijs.

De PO-Raad is vóór Passend onderwijs voor elk kind, maar heeft zich ook steeds gekeerd tegen de condities waaronder Passend onderwijs ingevoerd moet worden. Met zulke bezuinigingen aan de voorkant komt het proces van invoering enorm onder druk te staan. De PO-Raad heeft grote zorgen over de vraag of een zorgvuldige invoering op deze manier mogelijk is. De bezuinigingen leiden tot een verlies van expertise die juist zo hard nodig is bij Passend onderwijs. Ook de vergroting van de groepen in het (voortgezet) speciaal onderwijs met 10 % leidt tot minder onderwijskwaliteit, een grotere werkdruk en grotere kans op incidenten.

De PO-Raad deelt de zorgen van de vakbonden, maar steunt als werkgeversorganisatie niet het stakingsmiddel. Vanzelfsprekend gaan wij er vanuit dat wanneer het schoolpersoneel wel gaat staken onze leden zorg dragen voor een goede opvang van de leerlingen.

Bestanden bij dit nieuwsitem: 

Laatst gewijzigd: 
donderdag 1 maart 2012

Nieuwscategorieën