Reactietermijn 'Monitor passend onderwijs' verlengd

Schoolbesturen kunnen nog tot 1 juli 2013 reageren op de Monitor passend onderwijs. Zij krijgen daarvoor een maand langer dan gepland de tijd. Met de monitor moet inzicht worden verkregen in de gevolgen van de invoering van passend onderwijs voor onderwijspersoneel.

Het Participatiefonds, dat de monitor heeft opgezet, heeft tot nu toe nog te weinig gegevens binnen gekregen waardoor nog geen landelijk beeld is te schetsen.

Vanaf 1 juli 2013 zal het Participatiefonds alle gegevens verwerken en anoniem rapporteren aan de landelijke begeleidingscommissie personele gevolgen. Die bestaat uit de partijen die de tripartiete overeenkomst hebben gesloten ( PO-Raad, VO-raad, AOb, CNV Onderwijs, AVS, CMHF en de staatssecretaris van OCW).

 

Laatst gewijzigd: 
vrijdag 31 mei 2013

Nieuwscategorieën