Referentiekader Passend onderwijs

De PO-Raad heeft haar leden per mail geïnformeerd over de actuele ontwikkelingen rondom Passend onderwijs, en dan met name over de stand van zaken rond het landelijk referentiekader, de regiovorming en de mogelijkheden voor ondersteuning bij de invoering van Passend Onderwijs.

Ondanks het feit dat wij nog steeds van mening zijn dat de invoering van Passend Onderwijs ernstig belemmerd wordt door de bezuinigingen, is de praktijk dat schoolbesturen en coördinatoren van samenwerkingsverbanden al druk doende zijn met het nadenken over en vormgeven van het nieuwe stelsel voor Passend Onderwijs en de gevolgen daarvan voor de scholen.

Dit is zeer begrijpelijk: veel schoolbesturen wensen zich tijdig en gedegen voor te bereiden op het nieuwe stelsel. Veel zaken zijn daarin nog onduidelijk. Zo ligt de nieuwe wet nu nog voor bij de Raad van State en kennen we de wettelijke kaders dus nog niet. Daarnaast is voor vele samenwerkingsverbanden nog niet duidelijk binnen welk financieel kader er gewerkt moet gaan worden. Er is dus grote behoefte aan duidelijkheid en we hopen dat deze brief daaraan bijdraagt.

Lees de brief >>
Concept referentiekader >>

 

Laatst gewijzigd: 
maandag 12 december 2011

Nieuwscategorieën