Regeldruk? Meld uw vragen, klachten en onduidelijkheden!

In navolging van de Regeldrukagenda Onderwijs 2014-2017 komt het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) met initiatieven voor het scheppen van meer duidelijkheid over onderwijsregels. Scholen en docenten blijken vaak meer regeldruk te ervaren dan er werkelijk is, omdat niet altijd duidelijk is hoe de regels moeten worden uitgelegd. Door deze onduidelijkheden en andere klachten over regeldruk te inventariseren, openbaar te maken en er uitleg over te geven, wil het departement duidelijkheid scheppen, zo is te lezen op Rijksoverheid.nl.

Ook in de Staat van de Leraar, het document dat leraren hebben gemaakt bij het Onderwijsverslag, blijkt weer dat leraren en scholen dikwijls onnodig regeldruk ervaren. Minister Bussemaker sluit zich daar in het artikel op Rijksoverheid.nl volledig bij aan: ,,Docenten moeten zich zoveel mogelijk kunnen concentreren op hun werk voor de klas. Ik ben blij dat docenten zelf ook ontdekken dat ze veel meer ruimte hebben en ik wil hen helpen die maximaal te benutten.''

Websites doorgelicht

Om het de scholen en docenten gemakkelijker te maken, gaat OCW de onduidelijkheden inventariseren. Via social media (Twitter, LinkedIn en Facebook) worden docenten opgeroepen hun vragen over regels te melden. Op www.lerarenagenda.nl komt een fact check met vragen over (veronderstelde) regels en een rubriek waar goede voorbeelden kunnen worden gedeeld. In een vraag- en antwoordrubriek kunnen docenten met de Inspectie van het Onderwijs in gesprek over de (vermeende) regels van de Inspectie.

De websites van het ministerie van OCW en de Inspectie worden eveneens doorgelicht op onduidelijke informatie over regelgeving, met als doel duidelijkheid te verschaffen en te voorkomen dat scholen en docenten meer regeldruk ervaren dan nodig is.

Spookbeelden

Volgens staatssecretaris Dekker bestaan er veel spookbeelden over de regels die gevolgd zouden moeten worden. Dat maakt het gevoel van overbelasting bij veel docenten begrijpelijk en het ministerie heeft een rol om onduidelijkheid weg te nemen. Maar de leraar heeft zélf ook een verantwoordelijkheid. Dekker in het artikel op Rijksoverheid.nl: ,,Blijf je afvragen of het nuttig is wat je doet, want de slechtste reden om iets te doen is omdat je denkt dat het moét van een ander. Dus ga er ook de discussie over aan met je collega's, leidinggevenden en de Inspectie''.

Regeldrukagenda

Bovengenoemde initiatieven zijn een uitwerking van de vorig jaar verschenen Regeldrukagenda Onderwijs 2014-2017. In dit rapport, dat opgesteld is door OCW, de sectorraden en de sociale partners, staat een overzicht van alle regels die afgeschaft, verbeterd, vereenvoudigd of verduidelijkt moeten worden.

 

Bestanden bij dit nieuwsitem: 

Laatst gewijzigd: 
vrijdag 17 april 2015

Nieuwscategorieën