Regelen onderwijs en zorg EMB-leerling wordt verder vereenvoudigd

De Tweede Kamer heeft dinsdag diverse moties aangenomen die het makkelijker moeten maken om zorg en ondersteuning in het onderwijs te regelen voor ernstig meervoudig gehandicapte kinderen. Zo komt er één loket waar deze kinderen en hun ouders terecht kunnen voor de benodigde ondersteuning en vragen hierover. Nu moeten ouders vaak langs diverse instanties en loketten om financiële ondersteuning te regelen.

De Kamer debatteerde onlangs diverse keren over deze EMB-leerlingen, mede omdat de PO-Raad en het speciaal onderwijs hierover aan de bel hadden getrokken. (BOSK), de vereniging van mensen met een lichamelijke handicap en hun ouders, en Ieder(in), het netwerk voor mensen met een beperking of chronische ziekte, stuurden daarnaast een brandbrief aan de staatssecretarissen Sander Dekker (Onderwijs) en Martin van Rijn (Volksgezondheid). Daarin schreven zij te vrezen dat hun kinderen binnenkort niet meer naar school kunnen omdat het moeilijk is te regelen dat deze leerlingen in de klas de benodigde ondersteuning krijgen. Regels die hiermee zijn gemoeid, zijn niet helder en zorgen voor bureaucratie en discussies tussen ouders, zorgverzekeraars en scholen.

Ontwikkelingsperspectief 

De Kamer nam dinsdag ook een motie aan die regelt dat er een handreiking wordt gemaakt voor leerlingen met Zvw-indicatie of een individuele voorziening uit de Jeugdwet. Ze stemde daarnaast in met een motie die stelt dat wanneer ouders het wenselijk vinden om hun kind tot hun twintigste naar school te laten gaan, hier financiering voor moet zijn.

De PO-Raad vindt dat het ontwikkelingsperspectief van het kind hierbij leidend moet zijn. Ze blijft in gesprek met ouders, scholen en de ministeries over deze leerlingen en eventuele extra oplossingen die nodig zijn om de kinderen zo goed mogelijke zorg en onderwijs te geven.

Laatst gewijzigd: 
maandag 20 januari 2020

Trefwoorden

Nieuwscategorieën