Regeling beleggen en belenen

 Per 1 januari 2010 is de gewijzigde richtlijn van kracht voor nieuwe beleggingen door onderwijsinstellingen. Belangrijkste verandering in de nieuwe regeling is dat de eisen aan de soliditeit van de banken is verscherpt. De wijzigingen vloeien voort uit onder andere de recente ervaringen met Icesave.

De regeling geldt voor nieuwe beleggingen. Het is dus niet zo dat onderwijsinstellingen hun beleggingsportefeuille versneld moeten afbouwen om aan de richtlijn te blijven voldoen. We hebben daar al eerder over bericht (4 februari jl.).

Nieuwe eisen aan financiële instelling
Per 1 januari 2010 geldt dat bij nieuwe beleggingen, een wijziging van beleggingen, het openen van een spaarrekening of het aangaan of verlengen van een depositorekening rekening gehouden moet worden met de nieuwe hogere eisen.

Deze nieuwe hogere eisen betreffen specifieke normeringen die voor (de financiële medewerker van) het bestuur van belang zijn. Daarmee kan hij ervoor zorgen dat het rendement binnen de grenzen van de wet zo optimaal mogelijk is en de daardoor verkregen baten ingezet kunnen worden voor het onderwijs.

Deze nieuwe normeringen met een nadere toelichting kunt u hier downloaden.

Nadere info:

Gertjan van Midden: g.vanmidden@poraad.nl

Bé Keizer: b.keizer@poraad.nl

 

Laatst gewijzigd: 
donderdag 20 oktober 2011

Nieuwscategorieën