Regeling buitenonderhoud bekend

Schoolbesturen met oude(re) schoolgebouwen kunnen een eenmalige aanvullende bijdrage vragen voor het buitenonderhoud van die gebouwen. Op 3 februari is de overgangsregeling die dit regelt, gepubliceerd.

De overgangsregeling is in het leven geroepen om scholen tegemoet te komen nu zij verantwoordelijk zijn voor het buitenonderhoud. Tot 1 januari 2015 waren gemeenten daar nog voor verantwoordelijk. Om te voorkomen dat besturen worden geconfronteerd met kosten waarvoor niet eerder kon worden gereserveerd is met het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap afgesproken voor deze besturen eenmalig een extra bijdrage beschikbaar te stellen.
Daarmee kunnen besturen in de beginfase eventuele kosten opvangen.

De regeling

In de regeling zijn 2 categorieën besturen gedefinieerd:

  • Schoolbesturen met bekostiging voor materiële instandhouding van maximaal €750.000, met één of meer schoolgebouwen die ouder zijn dan 15 jaar.
  • Schoolbesturen met bekostiging voor materiële instandhouding van meer dan €750.000, met meer dan 70% schoolgebouwen ouder dan 40 jaar.

Deze besturen krijgen een vast bedrag per leerling voor elk ’oud’ schoolgebouw. Oud is hierbij gedefinieerd als gebouwd voor 1 januari 2000 (voor de eerste groep), dan wel 1 januari 1975 (voor de tweede groep). Dit onderscheid is gemaakt omdat grotere besturen beter in staat zijn risico’s te spreiden.

Voor het bepalen van het bouwjaar van het hoofdgebouw moet uitgegaan worden van de gegevens zoals die zijn opgenomen in de Basisregistratie Adressen en Gebouwen. U kunt uw gegevens controleren via deze website. Bij onenigheid over het jaartal in de BAG kan het schoolbestuur dit opnemen met de beheerders van de BAG. 

Laatst gewijzigd: 
dinsdag 24 februari 2015

Nieuwscategorieën