Regeling Lerarenbeurs aangepast voor 2010

Bevoegde leraren in het primair onderwijs kunnen een ‘Lerarenbeurs voor scholing’ aanvragen om het eigen professionele niveau te verhogen, de vakkennis te verbreden of om zich te specialiseren. Daarvoor kunnen zij een vergoeding krijgen, een zogenaamde lerarenbeurs, die de kosten (deels) vergoedt voor:

  • cursus- of collegegeld
  • studiemiddelen en reiskosten

 

In totaal is voor 2010 een bedrag beschikbaar van € 23 miljoen.

De werkgevers krijgen eveneens een vergoeding als de aanvraag van de leraar wordt gehonoreerd. Deze vergoeding wordt toegekend om de vervanging tijdens studieverlof te bekostigen. Voor korte opleidingen is geen beurs voor studieverlof mogelijk. De omvang van de subsidie voor dat verlof is gemaximeerd op 160 klokuren bij een volledige betrekkingsomvang.

De subsidiebedragen voor een studieverlofuur in 2010 zijn voor:

  • het basisonderwijs: € 33,66
  • het speciaal (voortgezet) onderwijs: € 35,73

 

De leraar kan een lerarenbeurs aanvragen voor een bachelor- of masteropleiding (inclusief pre-master of schakeltraject) of voor een korte opleiding die gericht is op het verwerven van extra bekwaamheden. Een leraar kan éénmaal in zijn onderwijsloopbaan gebruik maken van de lerarenbeurs voor scholing voor het volgen van één opleiding.

De nieuwe aanvraagronde voor studiejaar 2010-2011 is van 1 april 2010 tot en met 13 mei 2010. Tijdens die periode vindt u het aanvraagformulier op de website van DUO. Daar is ook nadere informatie te verkrijgen.

De afdeling Lerarenbeurs van DUO voert de regeling uit voor het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. In de aanpassing van de regeling is tevens opgenomen dat het budget voor subsidie zij-instroom voor 2010 het bedrag van € 12 miljoen bedraagt.

Voor nadere info kunt u contact opnemen met Bé Keizer.

Laatst gewijzigd: 
donderdag 20 oktober 2011

Nieuwscategorieën