Regeling loonkostensubsidie stopt

Het UWV bericht dat op 1 januari 2012 de regeling loonkostensubsidie (LKS) stopt. Aan de bestaande LKS-regelingen verandert niets.

Met loonkostensubsidie kunt u de loonkosten laag houden. U kunt de subsidie aanvragen als u iemand aanneemt die moeilijk aan het werk komt. Een voorwaarde is dat de werknemer die bij u gaat werken een WGA-, WAO-, WAZ- of Wajong-uitkering heeft. Of hij ontvangt al langer dan 1 jaar een volledige WW-uitkering. Alle andere voorwaarden om loonkostensubsidie aan te vragen, vindt u op uwv.nl. De subsidie duurt een jaar en is 50% van het minimumloon. Omdat de regeling stopt, kunt u alleen nog LKS aanvragen voor werknemers die uiterlijk 31 december 2011 bij u in dienst treden.

Aanvragen tot 1 april
U kunt de aanvraag indienen tot 3 maanden nadat de werknemer in dienst is getreden. Vanaf 1 april 2012 is het niet meer mogelijk om LKS aan te vragen.

Laatst gewijzigd: 
maandag 12 december 2011

Nieuwscategorieën