Regeling Onderwijs Netwerk Ondernemen

Scholen kunnen vanaf 1 augustus een beroep doen op de nieuwe ronde regeling Onderwijs Netwerk Ondernemen. Met deze regeling Onderwijs Netwerk Ondernemen (ONO) wil staatssecretaris Marja van Bijsterveldt de samenwerking tussen onderwijsinstellingen en het bedrijfsleven stimuleren en versterken. Voor deze regeling stelt het ministerie van OCW samen met de ministeries van EZ en LNV zes miljoen euro beschikbaar.

Actieprogramma Onderwijs en Ondernemen
'Onderwijs Netwerk Ondernemen' maakt deel uit van het actieprogramma Onderwijs en Ondernemen. Met dit actieprogramma ondersteunen de ministeries van EZ, OCW en LNV onderwijsinstellingen om het 'leren ondernemen' verder te ontwikkelen, kennis uit te wisselen met het bedrijfsleven en de resultaten van ondernemen in het onderwijs te onderzoeken. Het actieprogramma wordt uitgevoerd door NL Innovatie, onderdeel van Agentschap NL.

In 2009 ging de ONO-regeling voor het eerst van start. Toen was vier miljoen euro beschikbaar. In totaal werden er 28 projecten gehonoreerd. Zo werd bijvoorbeeld het project ‘Ondernemers in de dop’ van de Openbare Daltonbasisschool ‘de Waaier’ in Rotterdam ondersteund. In dit project maken leerlingen en docenten van de groepen 5, 6, 7 en 8 binnen en buiten de school op een competitieve en deels digitale manier kennis met ondernemen. Ook het project ‘Kom over de brug’ van het ROC ‘Rijn IJssel College’ in Arnhem werd financieel ondersteund. Studenten van (v)mbo richtten studentbedrijven op, waarmee ze ook daadwerkelijk aan de slag moeten in hun regio.

Klik hier voor de regeling en het aanvraagformulier >>

Laatst gewijzigd: 
donderdag 20 oktober 2011

Nieuwscategorieën