Regeling personele bekostiging PO 2011-2012

De nieuwe regeling personele bekostiging PO 2011-2012 is getekend door de minister en beschikbaar. De bedragen zoals die nu gepubliceerd zijn voor 2011-2012 zullen nog aangepast worden. De verandering heeft dan met name betrekking op de bekostiging van de functiemix/ inkorting salarisschalen, die nog maar tot en met december 2011 in de GPL is verdisconteerd. Daarbij zal de GPL wellicht aangepast worden voor de gevolgen van de premiewijzigingen zoals die per 1 januari en 1 april 2011 hebben plaatsgevonden. Dit wordt pas bekend na het voorjaarsoverleg van het kabinet. Bij toepassing van het referentiemodel is de inschatting dat één en ander leidt tot een beperkte verhoging van enkele tienden van procenten. In een afzonderlijke publicatie zullen we meer uitvoerig ingaan op de wijzigingen in de regeling bekostiging .

GPL-ontwikkeling
De GPL- ontwikkeling voor het onderwijzend personeel gaat omhoog met 0,1603%. De indexering voor de directie bedraagt 0,065%. De index voor het OOP (van belang voor het (V)SO) bedraagt 0,040%. Omdat de GPL voor leraren relatief meer verhoogd is dan de GPL voor directeuren is de directietoeslag iets lager dan schooljaar 2010/2011.

Actieplan Leerkracht
In de GPL is de voor de functiemix en de inkorting van het carrièrepatroon gezamenlijk circa € 7,845 mln verdisconteerd (0,1203%). Hierbij dient rekening te worden gehouden met het feit dat in de GPL 2011/2012 alleen de eerste 5 maanden van 2011 zijn verdisconteerd. Hoeveel er voor de eerste 7 maanden van 2012 in de GPL 2011-2012 wordt verdisconteerd is afhankelijk van de besluitvorming van de minster naar aanleiding van evaluatie van de eerste tranche van de functiemix. (16 % LB en 1% LC, per schooljaar 2011/2012)

Over de wijze waarop de hoogte van het bedrag dat voor de functiemix dat in de GPL is opgenomen wordt bepaald, is de PO-Raad op dit moment in gesprek met het ministerie van OCW. Klik hiervoor meer informatie.

Gewichten
Het bedrag voor de impulsgebiedentoeslag wordt sinds dit jaar gekoppeld aan de ophoging van de GPL OP. Hierdoor wordt voor een school die in een betreffend postcodegebied ligt nu € 1669,- uitgekeerd voor elke leerling met een gewicht 0,3 of 1,2.

De compensatieregeling was in 2010-2011 voor het laatst.

De daling van het aantal schoolgewichten zorgt voor een hoger bedrag per schoolgewicht dat aan de samenwerkingsverbanden WSNS wordt toegekend, namelijk € 87,70. De drempel voor toepassing van de regeling gaat bovendien fors omlaag, die is nu 55 schoolgewichten.

Regeling bekostiging 2010/2011 >> 
Overzicht alle bekostigingsgegevens >>

 

Laatst gewijzigd: 
dinsdag 13 december 2011

Trefwoorden

Nieuwscategorieën