Regeling verbetering binnenklimaat

De bepalingen voor de regeling voor extra huisvestingsgeld zijn bekendgemaakt. In juli werd deze regeling aangekondigd. Het betreft geld om bestaande huisvesting te verbeteren. Voor het primair onderwijs is vanuit het ministerie €97,3 miljoen beschikbaar. Doordat is gekozen voor een (verplichte) constructie van cofinanciering met de gemeente, zal in totaal meer beschikbaar zijn. Hieronder kunt u de regeling en de bijlagen downloaden.

Regeling verbetering binnenklimaat >>
Bijlage bij artikel 3 en 4 >>
Bijlage bij artikel 4 en 5>>

FAQ op CFI (rubriek Subsidies) >>

Heeft u vragen over de regeling? Neemt u dan contact op met onze helpdesk.

 

Standpunt PO-Raad
De PO-Raad is in principe van mening dat schoolbesturen direct de mogelijkheid moeten hebben om aanspraak te maken op deze middelen. OCW heeft ervoor gekozen dat toch via de gemeenten te laten verlopen. Daarmee wil men 2 zaken bereiken. Op de eerste plaats is dat een eerlijke spreiding over geheel Nederland en op de tweede plaats een goede prioritering op lokaal niveau. Gegeven de beperkte middelen onderschrijven we als PO-Raad die doelen.

Wel hebben wij daarbij aangetekend dat schoolbesturen daarmee afhankelijk worden van de gemeenten en dat het daarmee dus lastiger wordt de directe verantwoordelijkheid van de schoolbesturen voor de gezondheid van personeel en leerlingen en de kwaliteit van het onderwijs waar te maken. Omdat de regeling uitgaat van cofinanciering door gemeenten en OCW zal de regeling met name knellen in die gemeenten die niet bereid zijn bij te dragen in de kosten. Scholen mogen zelf niet investeren in de eigen huisvesting.

In de gesprekken met het ministerie is er steeds op aangedrongen de positie van scholen in het proces zo sterk mogelijk te maken. Doordat scholen nu de mogelijkheid hebben ook zelf – zij het via de gemeente - een aanvraag in te dienen kunnen scholen dus ook zelf het initiatief nemen. De PO-Raad heeft een meldpunt ingericht waar scholen hun opmerkingen kwijt kunnen, indien gemeenten onvoldoende of geen bereidheid tonen mee te werken.

Naar het meldpunt >>

Laatst gewijzigd: 
donderdag 20 oktober 2011

Nieuwscategorieën