Regeling zij-instromers ook voor primair onderwijs

De PO-Raad wil haar leden nog eens wijzen op de zij-instroom regeling waarvan zij sinds april van dit jaar gebruik kunnen maken. Een schoolbestuur maakt voor iedere zij-instromer aanspraak op 20.000 euro. Voor het primair en voortgezet onderwijs en het middelbaar beroepsonderwijs samen is in 2014 in totaal 8 miljoen euro beschikbaar.

De regeling maakt het schoolbesturen mogelijk iemand zonder onderwijsbevoegdheid maar met andere werkervaring in dienst te nemen en in twee jaar op te leiden tot volwaardige leerkracht. De werknemer staat meteen voor de klas en werkt tegelijkertijd aan het halen van zijn lesbevoegdheid. De PO-Raad is blij is met de regeling omdat zij-instromers andere ervaringen in het onderwijs brengen. Dat kan de kwaliteit van het onderwijs ten goede komen.

Geschiktheidsonderzoek

Besturen die een zij-instromer willen aanstellen, kunnen bij een lerarenopleiding een zogenoemd geschiktheidsonderzoek aanvragen. De lerarenopleiding onderzoekt vervolgens of de kandidaat geschikt is om leraar te worden. 

Kijk voor meer informatie over de regeling en de voorwaarden op de website van de Dienst Uitvoering Onderwijs.

Speciaal om meer mannen voor de klas aan te trekken, kunnen schoolbesturen ook een hij-instroom-subsidie aanvragen. Besturen die daarop aanspraak willen maken, kunnen vanaf januari terecht bij het Arbeidsmarktplatform PO.

 

Laatst gewijzigd: 
maandag 9 oktober 2017

Trefwoorden

Nieuwscategorieën