Regiobijeenkomst éénpitters en kleine schoolbesturen

Net als in de afgelopen jaren organiseert de PO-Raad regiobijeenkomsten voor éénpitters en kleinere schoolbesturen (met bijvoorbeeld 2 of 3 scholen). Op dit moment zijn de voorbereidingen voor de voorjaarsbijeenkomsten gestart. Wij nodigen u van harte uit om deel te nemen aan een van deze bijeenkomsten.

Hoewel de exacte inhoud nog moet worden vastgesteld, willen wij u toch vast informeren over de tijdstippen en locaties van de komende bijeenkomsten, zodat u er vast in uw agenda rekening mee kunt houden. De bijeenkomsten vinden plaats op:

  • dinsdag 17 april 2012 van 14:00-17:00 uur in Drachten
  • vrijdag 20 april 2012 van 10.30-13.30 uur in Utrecht
  • dinsdag 15 mei 2012 van 14:00-17:00 uur in Dordrecht
  • woensdag 13 juni 2012 van 14:00-17:00 uur in Helmond

Naast enkele actualiteiten zullen we tijdens de bijeenkomsten in ieder geval aandacht besteden aan:

  • het bestuursakkoord en consequenties daarvan voor éénpitters en kleine schoolbesturen;
  • samenwerkingsmogelijkheden voor kleine schoolbesturen. Op verschillende momenten hebben we de vraag ontvangen hieraan aandacht te besteden tijdens de netwerkbijeenkomsten. 
Daarnaast kunt u uiteraard zelf gespreksonderwerpen inbrengen. U kunt dit ook doen door het onderwerp van uw voorkeur te vermelden op het inschrijfformulier.
De bijeenkomsten dienen een drieledig doel. Op de eerste plaats biedt het u de mogelijkheid kennis te nemen van belangrijke ontwikkelingen. Op de tweede plaats biedt het u de mogelijkheid ons van informatie te voorzien waardoor de PO-Raad beter in staat is éénpitters en kleine schoolbesturen goed te vertegenwoordigen. Ten slotte biedt het netwerk een platform waarbinnen u gebruik kunt maken van de expertise van uw collega's.

De bijeenkomsten zijn toegankelijk voor leden van de PO-Raad.

U kunt zich aanmelden via onderstaande link. Wij stellen uw aanwezigheid zeer op prijs.

Laatst gewijzigd: 
dinsdag 10 april 2012

Trefwoorden

Nieuwscategorieën