Regiobijeenkomsten referentieniveaus

De PO-Raad organiseert samen met Het Steunpunt Taal en Rekenen/Projectbureau Kwaliteit in een viertal regio’s bijeenkomsten over het belang en de functionaliteit van de referentieniveaus. Meer informatie over de bijeenkomsten vindt u in de uitnodiging. U kunt zich voor deze bijeenkomsten inschrijven via deelnameregistratie.

Waar gaat het over?
De referentieniveaus zijn vanaf augustus 2010 bij wet- en regelgeving vastgesteld. Daarom is het belangrijk om u nu te laten bijpraten over de laatste stand van zaken, om kennis te maken met de verschillende referentieniveaus en om na te denken over de wijze waarop ze kunnen worden ingepast in het onderwijs.

Doorgaande leerlijnen
De referentieniveaus zijn een middel om de kwaliteit van het onderwijs in de basisvaardigheden nog meer te versterken en te verbeteren. Het zal de doorgaande leerlijnen zowel schoolintern als bij de overgang tussen de verschillende sectoren maximaliseren. Daarmee zijn de referentieniveaus een logisch vervolg op eerder ingezette beleidsontwikkelingen om de kwaliteit van het onderwijs te versterken.

Laatst gewijzigd: 
donderdag 20 oktober 2011

Nieuwscategorieën