Regiobijeenkomsten rond bestuursakkoord

In maart zal de PO-Raad het bestuursakkoord in een aantal regionale bijeenkomsten met schoolbesturen te bespreken. Wij bezoeken hiertoe regionale netwerken, en wij organiseren zelf een drietal informatieve en interactieve regionale bijeenkomsten waarbij onze staf met de schoolbesturen de implementatie van het akkoord verkent.

Uw gesprekspartners van de kant van de PO-Raad zijn onze bureaumedewerkers die direct bij het opstellen van het bestuursakkoord betrokken zijn geweest. Zij zullen de achtergronden van het akkoord toelichten, ingaan op uw vragen over de betekenis van die afspraken voor uw eigen organisatie, en informatie geven over de ruimte die het akkoord u biedt en de steun die bij de uitvoering kan worden geboden.

De regiobijeenkomsten worden gehouden op de volgende data en locaties:

  • Woensdag 7 maart van 13.30 – 16.00 uur Eindhoven (Regardz)
  • Donderdag 8 maart van 13.30 – 16.00 uur Utrecht (Domstad)
  • Vrijdag 9 maart van 10.00 – 12.30 uur Zwolle (Regardz)

Aanmelding via onderstaande link.

Laatst gewijzigd: 
woensdag 28 maart 2012

Nieuwscategorieën