Regionale bijeenkomsten opmaat naar definitieve strategische beleidsagenda

De PO-Raad kan aan de slag met het verder uitwerken van haar strategische beleidsagenda voor de komende vier jaar. De leden van de PO-Raad hebben daarvoor de afgelopen weken veel ideeën aangedragen in vijf regionale bijeenkomsten.

Doel van die bijeenkomsten was om van hen te horen waar zij vinden dat het onderwijs de komende jaren naartoe moet en welke rol de PO-Raad daarbij moet spelen. De leden van de PO-Raad konden reageren op de eerste grove plannen die de PO-Raad al heeft gemaakt. De strategische beleidsagenda zal voor de PO-Raad leidend zijn bij de gesprekken over een nieuw af te sluiten sectoraal bestuursakkoord. Daarin maakt het primair onderwijs afspraken met de minister en staatssecretaris van Onderwijs over ambities en prioriteiten voor de komende jaren.

Op de Algemene Ledenvergadering van 27 november wordt de definitieve versie van de strategische beleidsagenda officieel gepresenteerd waarna de leden erover kunnen stemmen.

Regionale bijeenkomsten

Veel van de leden toonden zich op de verschillende bijeenkomsten tevreden over het voorstel van de PO-Raad de agenda onder te verdelen in vier pijlers: Versterking van de professionaliteit van de scholen, de samenwerking met de omgeving, de rol en mogelijkheden van ICT binnen het onderwijs en de versterking van de kwaliteit van het bestuur. Daarbinnen moet voor ieder bestuur ruimte zijn om eigen ideeën uit te voeren.

Hoofdlijnen

De strategische agenda moet vooral een richting aangeven, zei Den Besten afgelopen dinsdag op de laatste bijeenkomst in Assen. Om die reden is het voorstel de agenda op hoofdlijnen op stellen. ,,Maar als iets niet in de agenda staat, betekent dat niet dat we er geen aandacht aan besteden en er geen oog voor hebben.’’

Op de bijeenkomsten in Breda en Assen spraken meerdere schoolbesturen wel hun zorgen uit over de krimp en de gevolgen daarvan voor hun personeelsleden. Zij hebben moeite jonge leerkrachten aan te trekken terwijl die wel nodig zijn om het gat te vullen dat ontstaat wanneer de ouderen over enkele jaren met pensioen gaan.

Den Besten beloofde dergelijke signalen op te pakken al zullen ze niet allemaal een plek krijgen in de strategische beleidsagenda. Ze riep de besturen op andere problemen en oplossingen bij de PO-Raad te blijven aandragen. 

Laatst gewijzigd: 
dinsdag 22 oktober 2013

Nieuwscategorieën