Regionale bijeenkomsten ‘Vijf jaar LEA’

De Lokale Educatieve Agenda bestaat vijf jaar. Op veel plekken is lokale samenwerking in de vorm van de LEA succesvol gebleken, op andere plekken is men nog zoekende naar de juiste vorm. Veel gemeenten en schoolbesturen bezinnen zich na een eerste LEA-periode op de doelen voor de komende jaren: in het verander(en)de economische en politieke klimaat is dit een uitdagende klus. In regionale bijeenkomsten maken gemeenten en schoolbesturen in 2011 gezamenlijk een pas op de plaats. Waar staan we na vijf jaar LEA? Wat hebben we bereikt? En vooral: wat zijn belangrijke speerpunten voor de komende periode?

In het voorjaar van 2011 vinden twee regiobijeenkomsten plaats:

  • 10 mei 2011: Noord- en Zuid-Holland
  • 24 mei 2011: Noord-Nederland (Friesland, Groningen, Drenthe, Overijssel)


In het najaar vinden bijeenkomsten plaats voor de regio’s Midden- en Zuid-Nederland. Wij vragen samenwerkende gemeenteambtenaren en schoolbestuurders om zich, indien mogelijk, gezamenlijk voor de regiobijeenkomst aan te melden. Deelname aan deze regiobijeenkomsten is kosteloos.

Aanmelden
Als u een regiobijeenkomst wilt bijwonen, kunt u zich tot en met 31 maart aanmelden via de website van de Lokale Educatieve Agenda. Oberon neemt kort na aanmelding contact met u op voor verdere gegevens.

 

Laatst gewijzigd: 
dinsdag 13 december 2011

Nieuwscategorieën