Reorganiseren kan schoolbesturen veel extra geld kosten

Schoolbesturen die hun oudere werknemers bij een reorganisatie een ontslagvergoeding geven wanneer zij vrijwillig vertrekken, lopen het risico flink meer geld kwijt te zijn dan gedacht. De Belastingdienst dreigt over deze vergoeding nog eens 52 procent belasting te heffen. De PO-Raad vindt dat zonde van het onderwijsgeld en hoopt dat het onlangs gesloten sociaal akkoord hieraan een einde maakt.

De PO-Raad beveelt besturen met reorganisatieplannen tot die tijd aan hierop alert te zijn en hun oudere werknemers te adviseren een RVU-verklaring aan te vragen. Als de Belastingdienst die toekent, hoeven de werkgevers de strafheffing niet te betalen. 

Het gaat om werknemers die ouder zijn dan vijfenvijftig jaar. Maken zij gebruik van een vrijwillige vertrekregeling, dan ziet de Belastingdienst dit als een Regeling voor Vervroegde Uittreding (artikel 32aa Wet op de Loonbelasting). De Belastingdienst is dan verplicht de uitkering te belasten. Bij de PO-Raad is een geval bekend van een bestuur dat dankzij een vrijwillige vertrekregeling zonder gedwongen ontslagen kon reorganiseren. Het bestuur kreeg van de Belastingdienst uiteindelijk een rekening gepresenteerd van ongeveer honderdduizend euro. Hoewel deze regel al langer geldt, zijn lokale belastingkantoren er tot nu toe soepel mee omgegaan.

Staatssecretaris van Financiën Frans Weekers heeft de opdracht gegeven de regels nu streng te handhaven. Het kabinet wil namelijk dat werknemers zoveel mogelijk aan het werk blijven tot na hun 65e en voorkomen dat zij via omwegen alsnog eerder kunnen stoppen.

Besturen stellen echter dat zij hierdoor bij reorganisatie meer werknemers gedwongen moeten ontslaan en jongere werknemers eerder op straat komen te staan. Ook zullen zij minder snel oudere werknemers in dienst nemen.

De PO-Raad wijst haar leden er daarom op dat hun werknemers een RVU-verklaring kunnen aanvragen. Ook wordt er over de ontslagvergoeding geen extra belasting geheven wanneer de werknemer het geld in het pensioenfonds ABP stort. Voorwaarde is wel dat de ontslagen werknemer, uitzonderingen daargelaten, in de 24 maanden voordat hij met pensioen gaat, geen uitkering ontvangt. 

Laatst gewijzigd: 
dinsdag 23 april 2013

Nieuwscategorieën