Reportage - Chatten over je arbeidsvoorwaarden

Met lichte verbazing kijkt het discussieteam van de PO-Raad en de onderwijsvakbonden naar de teller op het scherm. Een legertje werknemers in het onderwijs liet zojuist via de computer weten best voorstander te zijn van het verplicht vastleggen van hun eigen bekwaamheden in een register. Sterker nog, er is eigenlijk niemand tégen een systeem als het lerarenregister, laten de digitale stemmen zien. Het is een verrassing voor het team dat de landelijke weerstand tegen deze ontwikkeling nog vers in het geheugen heeft zitten.

Inzicht krijgen in de behoeften van het onderwijsveld, inzicht krijgen in wat er nodig is in een moderne cao voor het primair onderwijs. Dat is deze woensdag 22 mei hét doel van de anderhalf uur durende online discussie. Een verplicht register voor werknemers en werkgevers is een van de onderwerpen die daarin aan bod komt. Met de resultaten van de sessie, de eerste in een reeks van vier discussies, willen werkgevers en bonden uiteindelijk in het najaar de cao-onderhandelingen in. Om zich daarvoor goed te wapenen, organiseerden de partners eerder een TweeWeekse met regionale bijeenkomsten met het motto 'Mijn werk, onze scholen'. Leden kunnen daarnaast ook via een enquête hun zegje doen.

Vragen en stellingen

Terwijl in het hart van Utrecht een team geconcentreerd de discussie leidt en analyseert, zitten door het hele land bestuurders, schoolleiders, leraren en onderwijsondersteuners achter de computer of iPad om mee te praten. Het is voor het eerst dat zij op zo’n directe manier invloed kunnen uitoefenen op hun eigen arbeidsvoorwaarden en dat de PO-Raad en de werknemersorganisaties zo nauw samenwerken.

Deelnemers aan de discussie krijgen iedere paar minuten vragen en stellingen voorgeschoteld. Ze kunnen aangeven of ze het ermee eens zijn, uitgebreid reageren en aangeven wat ze van de opmerkingen van hun meechattende collega’s vinden. Op de bovenste verdieping van de Algemene Onderwijsbond, waar vanmiddag het ‘zenuwcentrum’ zetelt, houdt het discussieteam nauwgezet bij waarover het veld het eens is, en op welke punten zij van mening verschillen.

,,Wat moet er in de nieuwe CAO worden geregeld op het gebied van taken en werkzaamheden?’’ typt gespreksleider Leo Dijkema, van online discussieprogramma Synthetron. ,,Het team van de school bepaalt de verdeling van werkzaamheden en stelt de prioriteiten’’, schrijft een bestuurder. Een leerkracht wil dat zijn salaris wordt aangepast aan de inflatie. Een onderwijsondersteuner suggereert dat er meer handen in de klas moeten. Hoe je dat regelt met de bestaande middelen? ,,Gepensioneerde collega’s vragen (sorry)’’, reageert een deelnemer. 

Eens zijn de gespreksdeelnemers het over de rol van ICT in het onderwijs. In hun ogen kan en moet er meer en efficiënter worden omgegaan met computers en digiborden. Gediscussieerd wordt ook over de BAPO. ,,Afschaffen’’, stelt een deelnemer. ,,Aanpassen’’, vindt de ander. Niet aan tornen, zegt een derde.


Foto's: Yvonne Lebbink

Samenwerken

Hoewel de deelnemers aangeven dat er nog veel kan worden verbeterd, verstomt de discussie iets wanneer ze moeten aangeven wat er nu echt in een cao moet worden vastgelegd. ,,Dat laat zien dat er draagvlak is om naar een hele andere cao te gaan’’, zegt directeur en eerste CAO-onderhandelaar van de PO-Raad Hugo Levie. ,,Een cao waar minder in is geregeld.’’ Een cao waarin het onderwijsveld meer ruimte krijgt om zaken zelf te organiseren.

Dat er op sommige onderwerpen heel verschillend wordt gereageerd en niet overal een eenduidig beeld naar voren komt, maakt het in zijn ogen bovendien niet onmogelijk uiteindelijk een voor iedereen geschikte cao op te stellen. Integendeel, meent hij. Volgens Levie wordt zo juist veel eerder duidelijk welke cao-regels mogelijk problemen gaan opleveren. Daar kunnen de partijen nu al samen oplossingen voor gaan bedenken.

Volgens AOb-bestuurder Liesbeth Verheggen is het nog te vroeg om echt conclusies te kunnen trekken. Daarvoor was het aantal deelnemers te laag. Hoewel voor de vier sessies samen ruim tweehonderd mensen zich hebben ingeschreven, deden ditmaal zo’n 25 deelnemers mee.

Toch stelt ook Verheggen dat de sessie inzichten heeft gegeven. ,,Het draagvlak voor registers, verbazingwekkend’’, vindt ze. Ook is duidelijk geworden dat we een heel begrijpelijke cao moeten maken, vervolgt ze. ,,Sommigen pleiten nu voor zaken die al lang geregeld kunnen worden. Blijkbaar kent lang niet iedereen de inhoud van de huidige CAO goed.’’

Maar de grootste meerwaarde van de online discussie is, zo meent Verheggen, dat de verschillende partners elkaars belangen beter leren kennen en dat maakt het onderhandelen straks makkelijker. ,,Zo komt er een betere cao. Daar ben ik heilig van overtuigd.’’

,,Door deze manier van samenwerken, maken we het mogelijk dat er een écht andere cao kan komen’’, besluit Levie. ,,Hadden we dit niet zo gedaan dan was het traject naar een nieuwe cao een loopgravenoorlog geworden en konden we in de huidige CAO allemaal enkel punten en komma’s verzetten.’’

>> Ook deelnemen aan een van de sessies? U kunt zich nog inschrijven!

Laatst gewijzigd: 
woensdag 29 mei 2013

Trefwoorden

Nieuwscategorieën