Reportage Onderwijspoort: 'We moeten krimp nú aanpakken'

Hoe kunnen we anticiperen op de bevolkingskrimp in sommige regio’s? Hoe behouden we onderwijskwaliteit en geven we samenwerking vorm? In het debat tijdens Onderwijspoort KRIMP, dat de VO-raad samen met de PO-Raad en de AVS woensdag 2 april organiseerde, zijn schoolleiders, besturen en overheden het over één ding eens: de urgentie is hoog.

Samenwerkingsscholen oprichten makkelijker maken en de fusietoets afschaffen. Dat zijn twee van de oplossingen die schoolbesturen aandragen om het krimpvraagstuk aan te pakken. In veel regio’s daalt het leerlingenaantal jaarlijks met tweeënhalf procent en staan steeds meer lokalen leeg. Vooral belemmerende regelgeving beheerst woensdag 2 april het debat Onderwijspoort KRIMP in Nieuwspoort in Den Haag.

,,In het land ontbreekt een doordachte visie en beleid op krimp. Daardoor vallen scholen willekeurig om’’, zegt Rinda den Besten, voorzitter van de PO-Raad aan het begin van het debat. Ze pleit ervoor krimp regionaal aan te pakken en belemmeringen, zoals de fusietoets, weg te nemen. Die staat samenwerking van scholen in de weg. 

Boris van der Ham interviewt Petra van Haren

Boris van der Ham interviewt Petra van Haren, voorzitter van de AVS. Op de achtergrond vlnr. Hans de Goeij – plaatsvervangend Onderwijs Autoriteit Zeeland (OAZ), Marianne Besselink (gedeputeerde provincie Groningen), Henk van der Esch (voorzitter Werkplaats Vitale Leefomgeving Agenda), Arnold Jonk (hoofdinspecteur po en expertisecentra bij Inspectie van het Onderwijs). Fotografie: Jan Groen.

Worsteling

Bestuurders uit Zeeland, Limburg, Friesland en de Achterhoek schetsen hoe zij worstelen om kwalitatief goed onderwijs te blijven bieden, terwijl de bekostiging terugloopt. Die oplossingen zijn nogal eens moeilijk in overeenstemming te brengen met de wet. ,,Pas als je onder de opheffingsnorm komt, mag je een samenwerkingsschool starten. Maar dan is het al te laat. De opheffingsnorm voor het voortgezet onderwijs is zo laag, dat een school dan al niet meer te exploiteren is”, zegt Henk van Esch, bestuursvoorzitter van Stichting Achterhoek VO.

CDA-kamerlid Michel Rog wil de besturen best tegemoet komen. ,,Wij waren vroeger misschien terughoudend, nu omarmen we samenwerkingsscholen. Mits de scholen dat zelf willen. Het moet niet worden opgelegd door de landelijke of lokale overheid.” D66 heeft al eens voorgesteld de fusietoets, ook een belemmerend proces, af te schaffen. ,,Maar de Tweede Kamer is er nog niet aan toe”, zegt Paul van Meenen, D66-kamerlid. ,,Nee, want grote besturen vormen echt een risico”, repliceert Rog. ,,Door grote bestuurlijke schaal kun je kleinschaligheid op schoolniveau garanderen zegt Paul Rosenmöller, voorzitter van de VO-raad.  Het vraagstuk ‘krimp’ blijkt vele kanten te hebben. ,,Het is een complex thema”, verzucht gespreksleider Boris van der Ham na anderhalf uur debatteren.  

Bestanden bij dit nieuwsitem: 

Laatst gewijzigd: 
dinsdag 8 april 2014

Nieuwscategorieën