Reportage tweedaagse Modern Naoberschap - Samen op weg naar Passend onderwijs

Modern Noaberschap. Onder die noemer organiseerde de PO-Raad op 3 en 4 oktober een tweedaagse over Passend onderwijs. De invoering van Passend onderwijs staat voor de deur en de PO-Raad vindt het belangrijk om de leden bij dit ingewikkelde traject te ondersteunen. Dit doen we door praktijkvoorbeelden en handreikingen beschikbaar te stellen en door leden de gelegenheid te bieden ervaringen uit te wisselen en inspiratie op te doen. De bijeenkomst Modern Noaberschap is zo’n gelegenheid. Maar ook kunnen de bezoekers workshops volgen waar concrete vragen beantwoord worden waar men in de praktijk tegenaan loopt.

De weg naar Passend Onderwijs

Voorzitter van de PO-Raad Rinda den Besten opent de bijeenkomst. Ze weet dat Passend onderwijs een lastige klus is, maar benadrukt het belang er van voor de leerlingen. Ze geeft ook aan dat we aardig op schema liggen: inmiddels zijn bijna 50 van de 150 samenwerkingsverbanden opgericht. Dat neemt niet weg, zo zegt ze, dat er nog veel werk verzet moet worden. De schoolbesturen binnen het samenwerkingsverband moeten elkaar leren kennen en met elkaar samenwerken, afspraken maken over het verdelen van het geld, ondersteuningsplannen uitwerken. Maar vooral ook moeten nu de teams en de ouders er bij betrokken worden.

Sfeerinpressie van de tweedaagse. Fotografie: Visuele Notulen

Workshops

Na de opening starten de workshops. Tijdens de gehele tweedaagse kunnen de bezoekers ook op het centrale plein informatie vragen aan deskundigen die daarvoor klaar zitten, of juist eigen kennis en kunde beschikbaar stellen. Dit kan ‘face to face’, maar ook door een good practice digitaal aan te melden. Deze worden binnenkort verspreid onder de aanwezigen. De inrichting van het centrale plein nodigt bezoekers uit met elkaar in contact te komen. Veel bezoekers doen dit ook, waarmee een levendige sfeer ontstaat en mensen geëngageerd met elkaar zitten te praten.

Samenwerkingsverbanden zijn netwerkorganisaties. Scholen, professionals en organisaties zijn van elkaar afhankelijk en niemand kan Passend onderwijs mogelijk maken voor alle leerlingen zonder samen te werken. Dat vraagt om modern noaberschap: elkaar ondersteunen, met een welwillende houding, om een doel te bereiken dat voor iedereen belangrijk is.

Rinda den Besten, voorzitter van de PO-Raad opent de tweedaagse. Fotografie: Visuele Notulen

Vragen en antwoorden

Tijdens de tweedaagse was er in verschillende werkvormen aandacht voor de vragen waar de startende swv’en tegenaan lopen: wat kunnen we van de wetenschap leren over het besturen van netwerkorganisaties? Hoe benutten we de kracht van ouders en andere betrokkenen? Hoe voorkomen we bureaucratie, moeten we regelen of juist ontregelen? Hoe maken we de goede financiële keuzes, gekoppeld aan de beleidsdoelen uit het ondersteuningsplan? Hoe komen we tot een heldere verantwoording van de inzet van middelen en de hiermee behaalde resultaten? Binnenkort verschijnt een speciaal opbrengstdocument van de bijeenkomst. Dit document zal niet alleen voor de bezoekers interessant zijn, maar ook voor geïnteresseerden die niet naar Ermelo konden komen.

De presentaties van de tweedaagse vindt u hier.

Laatst gewijzigd: 
vrijdag 4 oktober 2013

Nieuwscategorieën