Resultaten asbest-inventarisatie opgenomen in Atlas van de Leefomgeving

Schoolbesturen moeten binnen nu en een jaar hebben geïnventariseerd of hun schoolgebouwen, gebouwd voor 1994, asbest bevatten. Anders wil staatssecretaris Atsma (Infrastructuur en Milieu) hen verplichten tot een asbestinventarisatie. Dat schrijft hij in een brief aan de Tweede Kamer over de voortgang van de – tot nu toe vrijwillige – inventarisatie van asbest op scholen.

PO-Raad, VO-raad, VNG en het ministerie van Infrastructuur en Milieu hebben in 2011 alle schoolbesturen en alle gemeenten van Nederland in een enquête gevraagd of hun schoolgebouwen op asbest zijn geinventariseerd.  De resultaten van die inventarisatie zijn nu te zien op een ‘asbestkaart’ die is opgenomen in de Atlas van de Leefomgeving.

Hoewel schoolbesturen als eerste verantwoordelijk zijn voor een veilige werk en leeromgeving, is het belangrijk dat gemeenten en rijksoverheid, hier samen blijven werken aan oplossingen. De PO-Raad is blij dat veel schoolbesturen reeds gehoor hebben gegeven aan de oproep: op zeer veel plaatsen is en wordt al gewerkt aan een inventarisatie. De PO-Raad roept alle schoolbesturen op die de asbestinventarisatie nog niet hebben laten uitvoeren, dit alsnog te laten doen. Overigens bestaat de verplichting voor een asbestinventarisatie er nu al, op het moment dat een gebouw wordt aangepast of verbouwd. Via die weg zijn veel schoolgebouwen al geïnventariseerd op asbest, of zullen op korte termijn geïnventariseerd worden.

Bestanden bij dit nieuwsitem: 

Laatst gewijzigd: 
vrijdag 10 februari 2012

Nieuwscategorieën