Resultaten onderzoek en ontwikkeling 2010

Net als in 2009 heeft de PO-Raad in 2010 de beschikking gekregen over een gedeelte van de middelen die bestemd zijn voor onderzoek- en ontwikkelactiviteiten in de sector primair onderwijs. De projecten die in 2010 vanuit deze middelen gestart zijn, zijn inmiddels afgerond (althans het deel dat uit de subsidie heeft plaatsgevonden). Hier vindt u een korte beschrijving van de projecten en de resultaten.

De middelen voor onderzoek- en ontwikkelactiviteiten (SLOA) worden ingezet om scholen te stimuleren via praktijkgericht onderzoek zelf verantwoordelijkheid te nemen voor hun schoolontwikkeling om de onderzoeks- en ontwikkelfunctie binnen de school te versterken en te borgen. De verdeling van de middelen over de scholen verloopt via een procedure waarbij scholen een projectvoorstel kunnen indienen ter beoordeling.

De PO-Raad heeft dit jaar opnieuw de projecten laten volgen middels een lichte vorm van monitoring. De resultaten daarvan staan in het monitorrapport 2010.  In dit rapport wordt verslag gedaan van de uitvoering van de verschillende projecten, worden interessante ontwikkelingen opgespoord en verbeterpunten voor het vervolg geformuleerd.

Vanuit een klein deel van de SLOA-gelden 2010 verricht Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN) een onderzoek naar kennisgemeenschappen in het primair onderwijs. Het rapport van dit onderzoek komt begin 2012 beschikbaar.

Laatst gewijzigd: 
maandag 12 december 2011

Nieuwscategorieën