Rinda den Besten benoemd tot ambassadeur lokale aanpak gezondheidsachterstand

Staatssecretaris Martin van Rijn (Volksgezondheid, Welzijn en Sport) heeft Rinda den Besten benoemd tot ambassadeur van de lokale aanpak van gezondheidsachterstanden. Zij zal het ambassadeurschap tien dagen per jaar uitoefenen naast haar werkzaamheden voor de PO-Raad. De vergoeding voor deze werkzaamheden komt ten goede aan de PO-Raad. Den Besten heeft grote bestuurlijke ervaring als voorzitter van de PO-Raad en als voormalig wethouder van Utrecht en ervaring met het verbeteren van gezondheid en welzijn in wijken. Als ambassadeur zal zij onder meer overal in het land praktisch advies geven, betrokken organisaties bij elkaar brengen zodat ze van elkaar kunnen leren en goede voorbeelden onder de aandacht brengen.

In kwetsbare wijken is nog veel extra inzet nodig om de gezondheid te verbeteren van mensen in een lage sociaal-economische positie. Juist wijkverpleegkundigen en sociale wijkteams kunnen het verschil maken met meer preventie, vroegsignalering van gezondheidsproblemen en het beter op elkaar aan laten sluiten van gemeentelijke voorzieningen en de zorg. Als ambassadeur wil ik me graag inzetten voor de lokale aanpak, zegt Den Besten. ,,De doelstelling van het programma Gezond in de Stad sluit naadloos aan bij de doelstellingen van de PO-Raad met gezonde scholen en de Onderwijsagenda Sport, Bewegen en een Gezonde Leefstijl. Om leerlingen daarvan optimaal te laten profiteren is het belangrijk dat scholen, ouders, wijken, gemeenten en sportverenigingen samen werken aan gezondheid.” 

Lokale aanpak

Via het stimuleringsprogramma 'Gezond in...' krijgen gemeenten de komende vier jaar advies op maat en ondersteuning bij de lokale aanpak van gezondheidsachterstanden. Het programma ‘Gezond in…’ richt zich in eerste instantie op gemeenten met wijken met de grootste achterstanden. Het is in juni van start gegaan.

Voor hun lokale aanpak krijgen gemeenten met kwetsbare wijken in 2014 al €10 miljoen per jaar via de decentralisatie-uitkering Gezond in de Stad (GIDS). Per januari 2015 worden de middelen voor de zogenoemde Zichtbare Schakel toegevoegd aan deze decentralisatie-uitkering. Daarmee komt het totaal van deze uitkering op €20 miljoen per jaar. Daarmee kunnen nog meer gemeenten en wijken worden ondersteund.  

  

Laatst gewijzigd: 
dinsdag 17 maart 2020

Nieuwscategorieën