Rondetafelbijeenkomst stages mannelijke pabo-studenten

Op 9 juni organiseren SBO en APS een rondetafelbijeenkomst over stages voor mannelijke pabo-studenten. PO-Raad bestuurder Simone Walvisch zal de opening van de bijeenkomst verzorgen.

Een tegenvallende stage is een belangrijke oorzaak van de hoge uitval onder mannelijke pabo-studenten na het eerste jaar. Tijdens de bijeenkomst wordt er gediscussieerd over de noodzaak van een seksebewust stagebeleid. Vervolgens zal er op creatieve wijze met elkaar worden gebrainstormd over mogelijkheden voor stagebeleid dat inspeelt op de behoefte van mannelijke studenten.

De rondetafelbijeenkomst is bedoeld voor iedereen die betrokken is bij het stagebeleid van pabo’s: stagebegeleiders en schoolleiders in het po, pabo-docenten én studenten.

Meer info en aanmelden >>

Laatst gewijzigd: 
donderdag 20 oktober 2011

Nieuwscategorieën