Rondetafelgesprek onderwijshuisvesting: 'Renovatie regelen in wet'

Renovatie moet een van de manieren zijn waarmee scholen en gemeenten kunnen voorzien in goede schoolgebouwen. In de wet is hiervoor nu niets geregeld. Renovatie moet daarom als huisvestingsvoorziening in de wet worden opgenomen.

Daarvoor pleitte Rinda den Besten, voorzitter van de PO-Raad, donderdag tijdens een rondetafelgesprek over onderwijshuisvesting in de Tweede Kamer.

Het gesprek was georganiseerd op verzoek van een aantal gemeenten die zich zorgen maken over het plan in het regeerakkoord om 256 miljoen euro voor onderwijshuisvesting uit het gemeentefonds te halen. Dat gebeurt omdat gemeenten volgens onderzoek minder geld uitgeven aan onderwijshuisvesting dan dat zij daarvoor ontvangen. Zowel de PO-Raad als de VO-raad waren uitgenodigd om het geluid van schoolbesturen te laten horen.

Den Besten zei tijdens de rondetafel dat de uitname van het geld uit het gemeentefonds de relatie tussen gemeenten en schoolbesturen behoorlijk onder druk zet. Het in de wet regelen van renovatie verlicht de druk, aldus Den Besten. Het afschaffen van het investeringsverbod is niet de oplossing om de druk te verminderen, zei ze. Beter is het te zorgen dat duidelijk wordt wat wel en wat niet is toegestaan.

Tot slot herhaalde Den Besten haar pleidooi om de inmiddels veranderde bestuurlijke verhoudingen tussen rijk, gemeenten, schoolbesturen en organisaties voor kinderopvang te bespreken in een nieuw 'Schevenings Beraad'.

Laatst gewijzigd: 
donderdag 6 februari 2014

Nieuwscategorieën