Rouvoet stuurt Brief aan de Tweede Kamer over voortgang Kwaliteitsagenda

Demissionair minister Rouvoet heeft onlangs een brief over de voortgangsrapportage Kwaliteitsagenda primair onderwijs 2010 gestuurd aan de Tweede Kamer. Hierin geeft Rouvoet aan dat het steeds beter gaat met de kwaliteit van het basisonderwijs. Onderzoek laat zien dat duizenden scholen op dit moment met de juiste zaken bezig zijn om hun kwaliteit verder te verbeteren. Ze worden daarbij geholpen door ondersteunende organisaties en gefaciliteerd door OCW.

Met deze brief meldt minister Rouvoet met gepaste trots de resultaten van de kwaliteitsagenda primair onderwijs. De minister heeft wel zorgen over de voortzetting van de verbeteringen. Om deze verbeteringen een duurzaam karakter te geven, is blijvende aandacht in het beleid én op scholen nodig. Zonder verdere aandacht zullen de opgestarte onderwijsverbeteringen stranden. Hoe die aandacht voor kwaliteitsverbetering eruit zal zien is aan een volgend kabinet.

De PO-Raad deelt de zorgen van de minister, en spant zich daarom met haar partners in om van een volgend kabinet een helder langetermijnperspectief te vragen in de vorm van een meerjarige professionaliseringsagenda. De PO-Raad roept daarnaast met het manifest ‘In tien jaar naar de top: pleidooi voor een 10-jarenplan voor het primair onderwijs’ de politiek op om ambitie met beleidsrust te combineren.

Laatst gewijzigd: 
donderdag 20 oktober 2011

Nieuwscategorieën