Ruim veertig scholen starten met aanleg Gezond Schoolplein

De komende tijd gaan ruim veertig scholen in het primair onderwijs van start met de realisatie van hun Gezond Schoolplein. In januari startten al diverse scholen met een Gezond Schoolplein.

Een Gezond Schoolplein geeft onze jeugd de ruimte om te bewegen en te spelen in een uitdagende, groene en rookvrije omgeving. Dat is belangrijk voor een gezonde ontwikkeling. Een Gezond Schoolplein prikkelt de fantasie, stimuleert beweging en leert over het belang van de natuur. Tijdens én na schooltijd. Dit heeft een positief effect op het concentratievermogen en de leerprestaties.

Gezonde Schoolpleinen worden mogelijk gemaakt door de ministeries van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). De realisatie is in handen van Jantje Beton, IVN, het RIVM Centrum Gezond Leven en de PO-Raad, VO-raad en MBO Raad. Ook verschillende scholen in het voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs krijgen een Gezond Schoolplein. De pleinen hebben een belangrijke voorbeeldfunctie voor alle scholen in Nederland.

Ondersteuning

De ondersteuning die scholen krijgen, bestaat uit een financiële bijdrage voor de inrichting en aanleg van het schoolplein en begeleiding bij het:

  • ontwerp- en realisatieproces;
  • organiseren van beheer en onderhoud;
  • uitvoeren van een Gezonde School-activiteit rond thema’s als voeding, bewegen, roken, alcohol, etc.;
  • gebruik van het Gezonde Schoolplein als buitenlokaal waarbij educatieve buitenactiviteiten worden verankerd in het bestaande lesprogramma;
  • behalen van het vignet Gezonde School;
  • vervullen van een ambassadeursrol richting alle scholen in Nederland.

Zelf aan de slag!

Nu bekend is welke scholen een Gezond Schoolplein krijgen, kunnen scholen geen aanvraag meer indienen voor ondersteuning bij de realisatie van een Gezond Schoolplein. Scholen kunnen natuurlijk wel zelf aan de slag gaan met een Gezond Schoolplein. Hoe? Alle informatie en handige downloads vindt u hier

Meer weten?

Kijk voor informatie en inspirerende voorbeelden op de website van gezondeschool.nl

 

Laatst gewijzigd: 
woensdag 17 september 2014

Nieuwscategorieën