Ruimte-OK start voorlichting overheveling buitenonderhoud

Kenniscentrum Ruimte voor Onderwijs en Kinderopvang (Ruimte-OK) gaat scholen en hun besturen in het hele land voorlichten over de overheveling van het buitenonderhoud. Het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap heeft Ruimte-OK daartoe opdracht gegeven. De wetswijziging die de overheveling regelt, gaat per 1 januari 2015 van kracht. 

Het betreft de overdracht van gemeenten naar scholen, van het budget voor het buitenonderhoud en de aanpassing van het schoolgebouw. Dat komt hierdoor in één hand, namelijk dat van het schoolbestuur. Gemeenten blijven verantwoordelijk voor de uitbreiding en nieuwbouw van scholen. Het voorlichtingstraject is onlangs gestart op de eerste landelijke kennisdag van Ruimte-OK, op het Groenhorst College in Almere.

De voorlichting is bedoeld om de overdracht zo goed mogelijk en in onderling overleg tussen schoolbesturen en gemeenten te laten verlopen. De activiteiten – variërend van handreikingen tot voorlichtingsbijeenkomsten in 2014 - zijn dan ook in nauw overleg met de PO-Raad gepland afgestemd met de VNG.

Ruimte-OK

Stichting Ruimte voor Onderwijs en Kinderopvang (Ruimte-OK) biedt behoeftegestuurde oplossingen voor het ontwikkelen, financieren en organiseren van de huisvesting aan scholen voor basisonderwijs en voortgezet onderwijs, kinderopvangorganisaties en gemeenten. Ruimte-OK is een initiatief van de PO-Raad, het Waarborgfonds Kinderopvang, VO-raad, VNG en Brancheorganisatie Kinderopvang en valt als onafhankelijke stichting onder bestuurlijke verantwoordelijkheid van het Waarborgfonds.

Laatst gewijzigd: 
maandag 2 december 2013

Nieuwscategorieën