Samenhang in voorzieningen: Plannen of loslaten?

Op 20 januari 2012 organiseert Bouwstenen voor Sociaal samen met Kenniscentrum stedelijke vernieuwing (KEI) een bijeenkomst met als titel "Samenhang in voorzieningen; plannen of loslaten?", bij "De Machinist" te Rotterdam . Spreker is Sjoerd Feenstra, stedenbouwkundige bij Urhahn Urban Design en één van de auteurs van het Manifest van de Spontane Stad.

Deze bijeenkomst past bij de oriëntatie op een "eigentijdse voorzieningenstructuur" en ondernemender (bewoners) beheer; twee onderwerpen uit de Agenda Maatschappelijk Vastgoed 2011 én 2012.

Voorzieningen zijn van groot belang voor de vitaliteit en waarde van dorpen, buurten en wijken. Maar hoe stuur je op deze voorzieningen? Moet je voorzieningen plannen of juist niet? Kan je ook bij voorzieningen meer ruimte geven aan het 'spontane'?

Bouwstenen voor Sociaal

Bouwstenen voor Sociaal is een sectorverbindend platform van en voor bestuurders, managers en professionals in maatschappelijk vastgoed, waaronder gebouwen voor buurten, onderwijs, opvang, cultuur, sport, welzijn, informatie en zorg.

Voor meer informatie over de Agenda Maatschappelijk Vastgoed en deze bijeenkomst kunt u contact opnemen met Ingrid de Moel (06 52310845)

 

Laatst gewijzigd: 
vrijdag 16 december 2011

Nieuwscategorieën