Samenwerking PO-Raad en bouworganisaties

De PO-Raad en de brancheverenigingen uit de bouw zullen zich onder de naam Partnership Scholenbouw voor betere onderwijshuisvesting inzetten. Deelnemers aan het Partnership zijn de PO-Raad, brancheverenigingen (te weten: Bond van Nederlandse Architecten, NLingenieurs, UNETO-VNI, Bouwend Nederland, Aannemersfederatie Nederland, Systeembouwend Nederland) en Servicecentrum Scholenbouw.

Slecht binnenklimaat
De noodzaak voor betere onderwijshuisvesting is groot. Van de anderhalf miljoen leerlingen in het basisonderwijs zit 80% in schoolgebouwen met een slecht binnenklimaat, blijkt uit onderzoek van Rijksbouwmeester Liesbeth van der Pol. Zij doet de aanbeveling om opdrachtgeverschap voor scholenbouw te verbeteren en ondersteunen. Het Partnership Scholenbouw gaat het komende jaar kennis en ervaring uit twintig scholenbouwprojecten bundelen. Hieruit komen publicaties en presentaties waarmee schoolbesturen en gemeenten goed worden geïnformeerd over het realiseren van een gezond, functioneel en toekomstbestendig schoolgebouw.

Het is hoog tijd om onderwijshuisvesting aan te pakken, waarschuwde van der Pol op de bijeenkomst in Nieuwspoort op 10 november. “Dat het kabinet €100 miljoen heeft vrijgemaakt voor het binnenklimaat en betere energieprestaties van basisscholen juich ik zeer toe. Ik wil graag benadrukken dat voor het realiseren van werkelijk structurele verbeteringen meer stappen noodzakelijk zijn.”

Naar dossier Instandhouding en huisvesting >>

Laatst gewijzigd: 
donderdag 20 oktober 2011

Nieuwscategorieën