Samenwerking school en opleiding

Schoolbesturen in het primair onderwijs en lerarenopleidingen werken intensief samen aan het verbeteren van de kwaliteit van de lerarenopleiding. De PO-Raad kijkt uit naar de mogelijkheden en de resultaten van het initiatief in Rotterdam waarbij een schoolbestuur zelf de leraren wil opleiden.

Er zijn verschillende initiatieven waarbij school en opleiding nauw samenwerken om de kwaliteit van het onderwijs te verbeteren. De PO-Raad heeft hierover vorig jaar afspraken gemaakt met de HBO raad. De afspraak is dat pabo’s een bijdrage gaan leveren aan opbrengstgericht werken op de scholen. De scholen werken op hun beurt mee aan het opleiden van toekomstige leerkrachten.

Laatst gewijzigd: 
dinsdag 13 december 2011

Nieuwscategorieën