Samenwerkingsverband Maas en Duin acht invoering Passend onderwijs onmogelijk

Nu de bezuinigingsplannen van minister Van Bijsterveldt concrete invulling hebben gekregen (zie eerder nieuwsbericht op deze site), wordt voor schoolbesturen en samenwerkingsverbanden duidelijk hoe groot de klappen zijn die gaan vallen. Ook voor samenwerkingsverband Maas en Duin heeft de maatregel desastreuze gevolgen. In een brief aan de minister wijst dit samenwerkingsverband (7500 leerlingen, tien schoolbesturen) de minster op de consequenties. De PO-Raad vraagt besturen aan te geven (op dit formulier) hoeveel collega’s (waarschijnlijk) ontslagen moeten worden als gevolg van de 300 miljoen bezuiniging. Voor schoolbesturen die meer informatie willen over de te volgen stappen, organiseert de PO-Raad regionale bijeenkomsten.

Laatst gewijzigd: 
dinsdag 13 december 2011

Nieuwscategorieën