Samenwerkingsverbanden Passend onderwijs vastgesteld

De ministeriële regeling met de regio-indeling van de samenwerkingsverbanden Passend onderwijs is vastgesteld en gepubliceerd in de Staatscourant. De regeling treedt 1 januari 2013 in werking. Samenwerkingsverbanden kunnen zich vanaf die tijd laten registeren bij de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) in het Basisregister Instellingen (BRIN). De belangrijke mijlpalen voor de nieuwe samenwerkingsverbanden zijn te vinden in het instrumentarium passend onderwijs. De PO-Raad heeft een handreiking bestuursmodellen voor de nieuwe samenwerkingsverbanden laten ontwikkelen die ondersteunend kan zijn bij de oprichting van de nieuwe samenwerkingsverbanden.

Bestanden bij dit nieuwsitem: 

Laatst gewijzigd: 
donderdag 3 januari 2013

Nieuwscategorieën