Scholen benaderd door scholengidsen

Enkele scholen hebben melding gemaakt van agressieve acquisitie door scholengidsen en andere databanken. Graag waarschuwen we u hiervoor. Scholen en schoolbesturen worden benaderd via de telefoon, voor bijvoorbeeld een vermelding in een (al dan niet bestaand) blad of website. Vaak vragen deze bedrijven u om een formulier te ondertekenen en te retourneren om "de gegevens te controleren". Met het zetten van de handtekening verplicht de school zich vervolgens bepaalde kosten te betalen van bijvoorbeeld €180 per maand. 

Spookfacturen

Ook krijgen we meldingen van acquisitiefraude waarbij facturen zijn verstuurd, die afkomstig lijken te zijn van brancheorganisaties, overheidsinstanties of andere overkoepelende organisaties, al dan niet met de melding dat het rekeningnummer is gewijzigd. Verzeker uzelf er dus van dat de factuur afkomstig is van de ogenschijnlijke afzender.

Laatst gewijzigd: 
donderdag 1 november 2012

Nieuwscategorieën