Scholen houden keuzevrijheid aanpak pesten

De Tweede Kamer vindt dat scholen de vrijheid moeten houden om een plan van aanpak tegen pesten te kiezen dat past bij hun eigen specifieke situatie en veiligheidsbeleid. Daarmee ondersteunt ze het pleidooi van de PO-Raad en VO-raad.

Dit bleek uit het debat van staatssecretaris Dekker met de Tweede Kamer op 28 mei over het ‘plan van aanpak tegen pesten in het onderwijs’. Dekker en Kinderombudsman Marc Dullaert kondigden in maart aan dat ze scholen wil verplichten pesten aan te pakken. 

De Kamerleden stelden veel kritische vragen over de noodzaak van een nieuwe wet die dat regelt. De wet maakt een einde aan vrijblijvendheid in de aanpak van pesten, maar pesten wordt niet voorkomen door een wet. Bovendien zijn er al veel wettelijke maatregelen en aanvullende cao-afspraken over het realiseren van een sociaal veilige omgeving waaraan scholen zich moeten houden. De overheid moet gaan over het ‘wat’ en het ‘hoe’ aan de scholen overlaten, zo benadrukten D66-Kamerlid Vera Bergkamp en CDA-Kamerlid Michel Rog.

Vrijheid

De meeste vragen van de Kamerleden gingen over de verplichting om effectief bewezen anti-pestprogramma’s te gebruiken, terwijl deze programma’s er nog niet zijn. Dekker gaf toe dat er in Nederland nog geen methodes zijn waarvan is onderzocht of deze wel of niet werken tegen pesten. Hier wordt nu wel onderzoek naar gedaan en hiervoor komt ook extra geld beschikbaar. Uiteindelijk moet dat leiden tot een lijst van effectief bewezen programma’s tegen pesten.

Hoe langer die lijst is hoe beter, zei Dekker. ,,Ik wil niet dat er maar een of twee methodes zijn die scholen kunnen gebruiken. Scholen moeten de vrijheid hebben om een methode te kiezen die past bij eigen filosofie." In het debat riep Dekker scholen op om eigen methodes, die volgens hen goed werken, door te geven aan het NJI en deze op effectiviteit te laten beoordelen.

PO-Raad en VO-raad stuurden onlangs een gezamenlijke brief waarin ze ervoor pleitten dat scholen zelf hun eigen antipestprogramma mogen kiezen. In de brief stelden de raden verder dat het aan de scholen zelf moet zijn om zich via Vensters PO en VO te verantwoorden over hun anti-pestbeleid.

De PO-Raad organiseerde eerder dit jaar het Onderwijscafé over pesten. Voorzitter van de PO-Raad Rinda den Besten benadrukte in dat debat: ,,In plaats van regels bedenken die voorschrijven wat niet mag, kunnen we pesten beter bestrijden door afspraken te maken over wat we wél willen.’’

Laatst gewijzigd: 
donderdag 30 mei 2013

Trefwoorden

Nieuwscategorieën