Scholen houden minder geld over

Het primair onderwijs gaf in 2009 voor het eerst meer uit dan het ontving. Uit een publicatie van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) op 4 april blijkt dat scholen minder geld overhouden. De PO-Raad vreest voor de resultaten van 2010 en verder waarin forse bezuinigingen op het primair onderwijs zijn doorgevoerd. Schoolbesturen zullen fors moeten bezuinigen om niet te ver in de rode cijfers te schieten. Omdat de overhead in het primair onderwijs erg laag is, 3,7 procent van de totale begroting, vormen de bezuinigingen een bedreiging voor de kwaliteit van het onderwijs.

Eerder presenteerde OCW ook cijfers over 2009 waaruit bleek dat het primair onderwijs inteert op het eigen vermogen.

Laatst gewijzigd: 
dinsdag 13 december 2011

Nieuwscategorieën