Scholen krijgen toegang tot Vensters PO, PO-Raad zet nieuwe stap naar transparantie

De PO-Raad is weer een stap dichterbij de lancering van Vensters PO. Vanaf nu krijgen alle scholen en hun besturen de mogelijkheid hun gegevens in het systeem in te zien. Het gaat dan om informatie over bijvoorbeeld schooladviezen, of een school volgens de Inspectie van het onderwijs goed is of zwak en informatie over waar de leerlingen op een school vandaan komen.

Deze data geven de besturen, gemeenten en ouders een betrouwbaar inzicht in de kwaliteit van een school. Met de toelichting die de besturen bij de cijfers kunnen geven, kunnen de gegevens nog beter in context worden geplaatst.

Schoolbesturen hebben tot 11 november de tijd om hun gegevens in Vensters na te lopen. Daarna wordt het systeem officieel gelanceerd. Het wordt vervolgens in stappen uitgebreid totdat de website in 2015 helemaal volledig is.

Eindtoetsgegevens

De eindtoetsgegevens die staatssecretaris Sander Dekker (Onderwijs) openbaar maakt, geven een minder betrouwbaar beeld van de onderwijskwaliteit. Het gaat om ruwe, gemiddelde cijfers die onderling niet vergelijkbaar zijn. Dat komt omdat van school tot school verschilt welke leerlingen de toets wel en niet maken.

De rechter oordeelde onlangs dat Dekker deze gegevens bekend mag maken, ondanks bezwaren hiertegen van schoolbesturen. RTL Nieuws had via de Wet openbaarheid van bestuur om de gegevens gevraagd. Naar verwachting zal RTL Nieuws nog deze week in een uitzending aandacht besteden aan de eindtoetsgegevens.

Transparantie

De schoolbesturen accepteren het besluit van de rechter en gaan niet in hoger beroep. De sectororganisatie zet haar energie in op het verder versterken van Vensters PO. Daarmee kunnen schoolbesturen op een goede manier transparant zijn over hun prestaties. Vensters PO is een initiatief van de schoolbesturen zelf.

Door Vensters PO kunnen scholen en hun besturen hun gegevens makkelijker met andere scholen en landelijke gemiddelden vergelijken. Daardoor kunnen zij professioneler sturen op onderwijskwaliteit. Ouders kunnen op basis van de informatie in het systeem een afgewogen schoolkeuze maken voor hun kinderen.

Laatst gewijzigd: 
woensdag 2 oktober 2013

Nieuwscategorieën