Scholen kunnen zelf hun eindresultaten 2014 in Vensters PO publiceren

Scholen krijgen de mogelijkheid eind juli zelf hun voorlopige eindresultaten 2014 op www.scholenopdekaart.nl te publiceren. Tot 1 juli konden zij in het Management Venster deze resultaten inzien en indien nodig correcties aanbrengen in de brongegevens (in BRON). 

Zodra het mogelijk is de voorlopige eindresultaten 2014 te publiceren, worden alle scholen die gebruikmaken van Vensters PO per e-mail geïnformeerd over de wijze van publicatie. De aangepaste, definitieve, eindtoetsgegevens komen vervolgens in het najaar van 2014 beschikbaar. Ook scholen die naar aanleiding van de inzage in het Management Venster correcties in de brongegevens hebben aangebracht, kunnen dan zelf hun gegevens publiceren. Daarna volgt een moment waarop voor alle scholen de gegevens automatisch worden gepubliceerd.  

Ruwe eindtoetsscores 

Door zelf nu al de voorlopige eindresultaten 2014 te publiceren, kunnen scholen de juiste gegevens naar buiten brengen en hun resultaten een bredere context plaatsen. RTL Nieuws en dagblad De Stentor vroegen onlangs de ruwe eindtoetsgegevens op bij de Inspectie van het Onderwijs via een beroep op de Wet openbaarheid van bestuur (WOB).

Eind vorige week zijn alle schoolbesturen door Annette Roeters, inspecteur-generaal van het onderwijs, geïnformeerd over het verstrekken van de ruwe eindtoetsgegevens aan de media. Of, wanneer en hoe RTL Nieuws en De Stentor deze gegevens zullen publiceren, is niet bekend bij de PO-Raad. Wel geeft de inspecteur-generaal aan dat de verstrekte eindtoetsgegevens binnen vijf dagen na verstrekking worden gepubliceerd op www.rijksoverheid.nl.   

De ruwe gemiddelde eindtoetsscores van school die aan de media zijn geleverd, zijn onderling niet goed vergelijkbaar. Het verschilt namelijk van school tot school welke leerlingen de eindtoets wel en niet maken. In Vensters PO worden de eindtoetsgegevens op een vergelijkbare manier en in een bredere context getoond. Daarbij vormt herberekening van de ruwe eindtoetsgegevens volgens de Regeling leerresultaten PO (met de daarin beschreven uitzonderingssituaties) het uitgangspunt. Meer hierover is te vinden op de website van Vensters PO onder het kopje ‘Eindtoets’.  

 

Laatst gewijzigd: 
dinsdag 1 juli 2014

Nieuwscategorieën