Scholen massaal tegen bezuiniging op Passend onderwijs

Tijdens de Algemene Ledenvergadering van de PO-Raad hebben schoolbesturen zich massaal uitgesproken tegen de aangekondigde bezuiniging van 300 miljoen op Passend onderwijs. De leden hebben een motie aangenomen, waarin dit nogmaals onderstreept wordt. De schoolbesturen geven aan dat de motie een opmaat is naar concrete acties.

Tijdens de Algemene Ledenvergadering van de PO-Raad op 1 december gaven de leden aan dat scholen voor een onmogelijke opdracht staan. De bezuinigingsplannen van deze regering zijn de zoveelste bezuiniging op het (primair) onderwijs. De schoolbesturen in het primair onderwijs voorzien dat de bezuiniging van 300 miljoen op Passend onderwijs de problemen voor alle kinderen in het basis- en speciaal onderwijs zullen vergroten. Daarom hebben zij schoolleiders, leraren en ouders opgeroepen gezamenlijk verder actie te voeren tegen de bezuinigingsplannen. Kete Kervezee, voorzitter PO-Raad: “Deze bezuiniging is niet gebaseerd op een visie op Passend onderwijs en hoe dit gerealiseerd kan worden. Te meer omdat deze bezuiniging bovenop eerdere ingrepen in de bekostiging komt, geven scholen aan dat de rek er nu echt uit is.”

De reeds doorgevoerde bezuinigingen per 1 augustus jl. zijn onder andere: 90 miljoen op de algemene bekostiging, 31 miljoen op ambulante begeleiding en rugzakmiddelen in het speciaal basisonderwijs, 46 miljoen op de groeiregeling. Dit komt bovenop de tekorten voor bedrijfsvoering (200 miljoen per jaar) en de bezuinigingen die vanuit de gemeenten doorgevoerd worden. Dit alles bij elkaar maakt het verzorgen van goed onderwijs steeds moeilijker. Alle leerlingen zijn hiervan dagelijks de dupe, zo gaven de aanwezigen aan.

De schoolbesturen hebben afgesproken dat er in het voorjaar van 2011 een landelijke manifestatie komt tegen de voorgenomen bezuinigingen. Kervezee, PO-Raad: “De overhead in onze sector is heel klein, minder dan 5%. Daar valt niet op te bezuinigen. Daarom voelen scholen de bezuinigingen vooral in de klas. De werkdruk van leraren zal toenemen, de kwaliteit van het onderwijs komt onder druk en de kans op meer thuiszitters is groot. Met deze bezuiniging legt het kabinet de rekening van de financiële crisis juist bij toekomstige generaties. Dat mogen we vanuit onze professionele verantwoordelijkheid niet accepteren.”

Laatst gewijzigd: 
donderdag 20 oktober 2011

Nieuwscategorieën