Scholen moeten fors bezuinigen

Ook uit onderzoek in opdracht van onderwijsadviesbureau CPS blijkt nu dat scholen fors moeten bezuinigen. De PO-Raad heeft al vaker aangegeven dat schoolbesturen hun begroting niet of nauwelijks meer rond krijgen en dat de bezuinigingen directe negatieve gevolgen hebben voor de kwaliteit van het onderwijs. De bezuinigingen die de schoolbesturen moeten doorvoeren zijn een logisch gevolg van de opeenstapeling van bezuinigingen waarmee zij geconfronteerd worden.

Het primair onderwijs kreeg op 1 augustus 2010 al te maken met verschillende bezuinigingen van 167 miljoen euro per jaar. Daarnaast stijgen kosten voor de aanschaf van lesmateriaal, het betalen van de energierekening, het gebouwonderhoud en de sociale lasten zoals pensioenpremies. De bijbehorende vergoedingen hiervoor blijven structureel achter. Verder hebben scholen last van bezuinigingen van bijvoorbeeld provincies en gemeenten. Als gevolg hiervan moeten schoolbesturen fors bezuinigen. Het primair onderwijs heeft een overhead van slechts 3,7 %. Hierop valt dus niet of nauwelijks meer te bezuinigen. Aangezien meer dan 80% van de bekostiging in het primair onderwijs wordt besteed aan de personele kosten, is het logisch dat hierop bezuinigd moet worden.

Uit het onderzoek van CPS blijkt wel dat schoolbesturen er alles aan doen zo min mogelijk bezuinigen op personeel, om het aantal kinderen in een klas zo min mogelijk te laten stijgen. Het budget voor het onderwijzend personeel in het primair onderwijs is met 12% afgenomen, maar de schoolbesturen bezuinigen meer op de aanschaf van ICT-apparatuur (29%), inhuur van derden en projecten binnen de school (28%).

De PO-Raad heeft al vaker gewaarschuwd voor de gevolgen van bezuinigingen op de kwaliteit van het onderwijs. Uit het onderzoek blijkt bijvoorbeeld dat de gemiddelde klasgrootte in het primair onderwijs met meer dan tien procent toeneemt en dat het budget voor nascholing van individuele teamleden met een kwart afneemt. De aangekondigde bezuinigen zoals op Passend onderwijs zetten de kwaliteit nog meer onder druk. Net als de scholen heeft minister Van Bijsterveldt ambitieuze plannen voor de komende jaren, maar zolang schoolbesturen zelfs op huidige kwaliteit moeten bezuinigen, is het vrijwel onmogelijk om deze ambities waar te kunnen maken.

Laatst gewijzigd: 
maandag 12 december 2011

Nieuwscategorieën