Scholen ontvangen Big Brother Award

De PO-Raad heeft op dinsdagavond namens de Nederlandse scholen de Big Brother Award ontvangen, de award die aandacht vraagt voor digitale privacy. Ze ziet de prijs als een aanmoediging om de privacy van leerlingen nog beter te borgen bij het gebruik van digitale leermiddelen en leerlingen tegelijkertijd met hulp van ICT optimaal les te geven.

Simone Walvisch, vicevoorzitter van de PO-Raad: ,,Het is goed dat er aandacht is voor dit onderwerp. Kinderen hebben recht op veiligheid en goed onderwijs. Laten we samen nadenken hoe we dat het beste kunnen organiseren. Scholen en wij kunnen dat niet alleen.’’

De scholen ontvingen de prijs vanwege zorgen die leven over de veiligheid van leerlinggegevens bij het gebruik van digitale leermiddelen. Scholen en uitgevers van deze leermiddelen gebruiken deze gegevens om te kunnen zien hoe leerlingen opdrachten maken en welke vooruitgang ze boeken. In de media verschenen hierover onlangs diverse berichten.

De expertjury die de award toekende, wil met de prijs een breder probleem aankaarten, namelijk dat van kinderen die nu opgroeien, ‘meer informatie wordt verzameld, opgeslagen en geanalyseerd dan ooit’.

De PO-Raad neemt de zorgen en de veiligheid van leerlinggegevens uiterst serieus. Ze hecht grote waarde aan de privacy van leerlingen en vindt dat die te allen tijde moet worden beschermd. Die veiligheid verdient extra aandacht nu het gebruik van digitale leermiddelen de komende jaren zal toenemen. Scholen willen kinderen enerzijds zo goed mogelijk lesgeven met hulp van digitale leermiddelen en anderzijds de risico’s voor de veiligheid van leerlinggegevens zo klein mogelijk houden.

De PO-Raad pleit daarom voor scherp toezicht op het beheer van digitale leerlinggegevens, benadrukte vicevoorzitter Walvisch tijdens de uitreiking. Ze wil daarnaast dat de gegevens van leerlingen die gemoeid zijn met de leermiddelen, zoveel mogelijk gepseudonimiseerd worden gebruikt. Dat betekent dat alleen de school kan zien welke gegevens bij welke leerlingen horen.

Ze werkt daarnaast met scholen en hun besturen aan modelcontracten die scholen kunnen sluiten met uitgevers. Daarin staat heel duidelijk beschreven wat een uitgever wel en niet met gegevens van leerlingen mag doen.

 

 

Laatst gewijzigd: 
dinsdag 21 april 2015

Trefwoorden

Nieuwscategorieën