‘Scholen vergroten massaal de klassen’

Uit onderzoek in opdracht van CPS blijkt dat scholen in het primair en voortgezet onderwijs dit jaar massaal bezuinigen op onderwijzend personeel. De scholen zullen daardoor minder en dus grotere klassen krijgen. De PO-Raad herkent de problematiek. Met name de stijgende personeelskosten geven financiële problemen, waardoor een aantal schoolbesturen in de rode cijfers komt.

De PO-Raad heeft al eerder op basis van verschillende signalen aangekaart dat de financiële rek uit het primair onderwijs is. De schoolbesturen hebben te maken met een cumulatie van bezuinigingen en kostenstijgingen. Verschillende kostenposten stijgen harder dan de bijbehorende bekostiging. Uit de financiële jaarcijfers blijkt dat het primair onderwijs in 2010 hierdoor al te maken had met een netto verlies van 124 miljoen. Aangezien veruit het grootste deel van de kosten in het primair onderwijs betrekking hebben op personele kosten, ontkomen scholen er niet aan om daarop te bezuinigen. Het gevolg daarvan is dat de werkdruk voor leraren toeneemt en de kwaliteit van het onderwijs onder druk kan komen te staan.

Laatst gewijzigd: 
maandag 25 juni 2012

Nieuwscategorieën