Scholenbouwatlas helpt bij verbouwen basisscholen

De komende jaren zullen in Nederland honderden basisscholen moeten worden verbouwd. Maar er is weinig aandacht voor die opgave. De website scholenbouwatlas.nl voorziet in deze lacune. De nood is hoog, want er is veel achterstallig onderhoud. Voor schooldirecteuren en schoolbesturen is dit een ingewikkelde opgave waarbij veel komt kijken. De scholenbouwatlas is een nieuw instrument dat hulp biedt bij het aanpassen van basisscholen en kindercentra. De website geeft een overzicht van actuele verbouwopgaven en toont inspirerende voorbeelden van verbouwingen. De PO-Raad is betrokken bij de ontwikkeling ervan.

Goed verbouwen als alternatief voor nieuwbouw

De scholenbouwatlas is sinds april 2014 te raadplegen, speelt in op de grote behoefte aan informatie over verbouwen. Per 1 januari 2015 wordt het budget voor buitenonderhoud en de aanpassing van schoolgebouwen overgeheveld van gemeentes naar schoolbesturen. De verbouwpraktijk is vaak ad hoc waardoor scholen verrommelen. Scholenbouwatlas.nl laat zien dat goed verbouwen, waarbij de opgave integraal wordt aangepakt, een slim alternatief is voor nieuwbouw. 

Overzicht van actuele bouwopgaven

Voordat opdrachtgevers besluiten tot verbouwen, kunnen ze zich via scholenbouwatlas.nl goed oriënteren en afvragen welke verbouwmogelijkheid het beste bij hun ambitie past. Op de website zijn veel voorbeelden te vinden waarbij kinderopvang en peuterspeelzaal zijn geïntegreerd in een bestaande school; van basisscholen die ruimtes combineren met buitenschoolse opvang; en voorbeelden van scholen die brede school, integraal kindcentrum of een kulturhus zijn geworden. Ook renovaties, herbestemmingen en samenvoegingen komen aan bod. De voorbeelden zijn afkomstig uit krimpgebieden, stadswijken, binnensteden en kleine gemeentes. Specialisten belichten verbouwmogelijkheden en het proces.

Bijdrage uit het veld zelf

De voorbeelden van verbouwde basisscholen en kindcentra zijn aangedragen door de betrokken organisaties zelf, via een oproep van het kenniscentrum Ruimte voor Onderwijs en Kinderopvang (Ruimte-OK), Architectuur Lokaal en de Bond van Nederlandse Architecten. Studenten Bouwkunde van de Technische Universiteit Delft hebben gegevens over de gebouwen verzameld. De Scholenbouwatlas is afgestemd op de Scholenbouwwaaier.

Laatst gewijzigd: 
dinsdag 15 april 2014

Nieuwscategorieën