School aan Zet: Veel aanmeldingen, aanmelding tweede tranche geopend

De afgelopen weken heeft School aan Zet 1511 aanmeldingen ontvangen van scholen om mee te doen aan dit driejarig landelijke programma. In totaal hebben 1099 basisscholen, 74 scholen voor speciaal onderwijs en 338 scholen voor voortgezet onderwijs zich de afgelopen periode aangemeld voor School aan Zet. Deze eerste groep gaat nog vóór de zomer aan de slag met het formuleren van ambitieuze doelstellingen. School aan Zet ondersteunt de komende drie jaar deze scholen bij het verbeteren van de onderwijsopbrengsten. Hierbij wordt gebruikgemaakt van experts uit het onderwijsveld en kennis uitgewisseld tussen scholen. School aan zet is een uitwerking van de afspraken die de PO-Raad en VO-raad namens het onderwijs in januari 2012 maakte met het ministerie van OCW. Doel is om de onderwijskwaliteit te verbeteren en de kwaliteit van het onderwijspersoneel te versterken. 

Aanmelden voor tweede tranche

Scholen en besturen uit het primair, voortgezet en (voorgezet) speciaal onderwijs kunnen zich tot en met 14 september 2012 aanmelden voor de tweede tranche van School aan Zet. 
Laatst gewijzigd: 
maandag 7 mei 2012

Trefwoorden

Nieuwscategorieën