Schoolbesturen en iPabo presenteren Kwaliteitsagenda Noord-Holland 2016-2020

Zeven schoolbesturen uit de regio Noord-Holland hebben, in samenwerking met de iPabo Amsterdam-Alkmaar, een kwaliteitsagenda opgesteld. Hierin schetsen zijn ontwikkelingen die zij zien voor het kind, de leraar, de leraar in opleiding en de professionele gemeenschap. Simone Walvisch, vicevoorzitter van de PO-Raad, nam de kwaliteitsagenda op donderdag 6 oktober in ontvangst.Overhandiging Kwaliteitsagenda Noord-Holland

Met de kwaliteitsagenda laten de schoolbesturen (Agora, Amos, El Ahmal, Sarkon, Tabijn en Flore) en de hogeschool iPabo zien dat zij samen willen werken aan een optimale groei- en leeromgeving voor kinderen in de regio. Om dat te bereiken zijn er in de agenda onder meer afspraken opgenomen over opleiding, onderzoek en professionele leergemeenschappen.

U kunt de Kwaliteitsagenda Noord-Holland 2016-2020 hier bekijken.

Laatst gewijzigd: 
vrijdag 7 oktober 2016

Nieuwscategorieën