Schoolbesturen informeren ouders over negatieve consequenties bezuinigingen

Schoolbesturen in Alblasserdam en Zwijndrecht vrezen dat de bezuinigingen op het onderwijs niet langer weggehouden kunnen worden uit de klas. Zij hebben daarom de handen ineen geslagen en gezamenlijk een brief naar alle ouders gestuurd, met een kopie aan de onderwijswoordvoerders, de lokale politici en de PO-Raad, waarin zij uitleggen hoe het komt dat er minder geld beschikbaar is en dat de kinderen hier waarschijnlijk de negatieve gevolgen van zullen gaan merken: “hetzij wellicht door afnemende activiteiten, hetzij bijvoorbeeld door grotere groepen of vorming van combinatiegroepen”.

In de brief schrijven de schoolbesturen verder dat, naast de ontoereikende vergoeding die zij momenteel krijgen, de regering nu spreekt van bezuinigen, terwijl de ambities blijven bestaan. De schoolbestuurders geven aan de ouders aan dat de leraren en directeuren het beste voor de kinderen zullen blijven doen, maar dat er wel grenzen zijn aan hun mogelijkheden.

Brief schoolbesturen Alblasserdam >>
Brief schoolbesturen Zwijndrecht >>

Meer berichtgeving rond bezuinigingen >>

Laatst gewijzigd: 
donderdag 20 oktober 2011

Nieuwscategorieën