Schoolbesturen investeren

Uit de jaarcijfers van 2008 blijkt dat schoolbesturen in het primair onderwijs voorzichtig investeren. Er is sprake van een klein exploitatie-overschot - minder dan 1% - dat te danken is aan renteontvangsten. Ook is te zien dat het eigen vermogen van schoolbesturen licht is gedaald.

Dit concludeert het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen in een nieuwsbericht en een brief aan de Tweede Kamer.

Wij zijn van mening dat het rapport van de commissie Don een belangrijke bijdrage kan leveren aan de verbetering van het financiële management van de schoolbesturen en daarmee aan de kwaliteit van het onderwijs. Met het oog op de behandeling van het rapport in de Kamer, hebbben wij in een brief aan de Vaste Kamercomissie van OCW wel enkele opmerkingen geplaatst bij de beleidsreactie van de minister.

Zie de brief met de reactie van de PO-Raad: Klik hier 

Zie bericht van OCW: Nader onderzoek overschrijding kapitaalnorm

Laatst gewijzigd: 
donderdag 20 oktober 2011

Nieuwscategorieën