Schoolbesturen krijgen beheer over eigen onderhoudsportemonnee

De PO-Raad is blij dat schoolbesturen volledig zelf verantwoordelijk worden voor het onderhoud van hun eigen schoolgebouwen. Vanaf 1 januari 2015 mogen zij zowel het geld voor het buiten-en binnenonderhoud naar eigen inzicht besteden. Zij kunnen daardoor sneller beslissen hoe en wanneer bijvoorbeeld mankementen moeten worden gerepareerd. Ook kunnen ze onderhoudswerkzaamheden beter plannen. De PO-Raad maakt zich hier al enkele jaren hard voor.

Nu gaan schoolbesturen alleen nog over het budget waarmee onder meer klaslokalen en aula's worden opgeknapt. Gemeenten beheren het geld voor het buitenonderhoud. Uit onderzoek bleek eerder dat zij daar miljoenen euro's minder aan uitgeven dan zij daarvoor krijgen van het Rijk. Door de schoolbesturen nu zelf verantwoordelijk te maken, hoopt de PO-Raad dat het onderhoud van scholen weer meer prioriteit krijgt.

Onderhoudsgeld in één hand

De ministerraad stemde afgelopen vrijdag in met het plan om het onderhoudsgeld in één hand te houden. Om hoeveel geld het gaat en hoe het plan precies wordt uitgewerkt, is nog onduidelijk. De PO-Raad overlegt hier nog over met het ministerie van Onderwijs en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten. Wel is zeker dat de gemeente verantwoordelijk blijft voor uitbreiding en nieuwbouw van scholen.

De Raad van State buigt zich nu over het wetsvoorstel waarna de Eerste en Tweede Kamer het zullen bespreken. Naar verwachting zullen zowel Tweede als Eerste Kamer voor het plan stemmen.

Laatst gewijzigd: 
maandag 11 februari 2013

Nieuwscategorieën